Polityka prywatności

 

Polityka prywatności serwisu www.gooffy.pl

1.     Informacje ogólne

Niniejszym chcielibyśmy poinformować Państwa o zasadach, na jakich przetwarzamy Państwa dane osobowe i analizujemy niektóre aspekty zachowania osób odwiedzających naszą witrynę internetową, jak również o Państwa prawach, które są z tym związane.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

Protus Michał Świderski  z siedzibą w Warszawie  NIP 5242105834 REGON 141226433

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a)     poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b)     poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 Jakie prawa ma użytkownik odnośnie do Danych Osobowych, które na jego

temat przechowujemy?

Użytkownik posiada poniższe prawa:

• do uzyskania kopii swoich Danych Osobowych wraz z informacją jak i na

jakiej podstawie są one przetwarzane;

• do poprawiania nieprawidłowych Danych Osobowych (w tym prawo do

uzupełniania niekompletnych Danych Osobowych);

• do usuwania swoich Danych Osobowych w ograniczonych okolicznościach,

kiedy nie są one już wymagane do celów, ze względu na które zostały

zgromadzone lub przetworzone;

• do ograniczania przetwarzania Danych Osobowych, jeśli:

o zakwestionowana została dokładność Danych Osobowych;

o przetwarzanie jest bezprawne, ale użytkownik sprzeciwia się

usunięciu Danych Osobowych;

o nie wymagamy już Danych Osobowych do celów, ze względu na które

zostały one zgromadzone, ale są one wymagane w celu ustalenia,

wykonania lub obrony roszczenia prawnego;

o użytkownik kwestionuje przetwarzanie, które jest uzasadnione na

podstawie uzasadnionego interesu;

• do sprzeciwienia się decyzjom, które opierają się wyłącznie na

zautomatyzowanym procesie, w tym profilowanie;

• do uzyskania przenośnej kopii Danych Osobowych użytkownika lub do

przesłania kopii do kontrolera strony trzeciej, jeśli jest to technicznie

możliwe i nie powoduje to nieuzasadnionych kosztów;

Jeśli użytkownik ma pytanie odnośnie przetwarzania swoich Danych Osobowych,

niniejszej informacji o polityce prywatności lub pragnie skorzystać z wyżej

wymienionych praw, prosimy o kontakt z nami. Można tego dokonać kontaktując

się z naszym Inspektorem ochrony Danych na adres e-mail: napisz@gooffy.pl Zawsze kiedy jest to możliwe i wymagane, będziemy starali się uznać

prawa użytkownika w ciągu miesiąca.

Użytkownik może wycofać zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych

w każdej chwili, bez opłat, postępując zgodnie z instrukcjami w wiadomościach

marketingowych lub nawet teraz, korzystając z opcji wyrejestrowania się na

naszym formularzu.

Kontakt ze Sklepem

1.     Adres Sprzedawcy: GOOFFY.PL,  C.H.T> Marywilska 44  BOX F-153,  03-042 Warszawa 

2.     Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@gooffy.pl

3.     Numer telefonu Sprzedawcy: +48 535 499 852

4.     Numer rachunku bankowego Sprzedawcy ING 07 1050 1025 1000 0092 9370 5860

5.     Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6.     Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze w godzinach 9:00 do 17:00

 

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.